Tunga transporter

Ang BK3; tunga transporter 
Styrelsen vill påminna om gällande regler för tunga transporter som gäller inom vårt område. Notera även att Sillviksvägen (från Lillebygrillen) är BK3.

Dispans för att köra in BK2 etc
Önskas Dispans/tillståndet så måste det ansökas om i god tid (planera för handläggningstid både hos Göteborgs Kommun och hos styrelsen).

Dispans/tillståndet kommer från Göteborgs stad och skall innehålla registreringsnummer på fordonet samt berörda vägar. Styrelsen skriver sedan på det intyget och kompletterar med berörda vägar inom föreningen

Dispans/tillståndet från Göteborgs stad skall visas upp för områdesansvarig för berörda vägar innan införsel. Notera att områdesansvarig skall även hinna inspektera aktuella vägar innan införsel (samt kommer inspektera efter).

Länk till Dispens från trafikregler (Göteborgsstad)

https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag-och-organisationer/tillstand-och-regler/bygga-kora-och-grava/trafik-och-transporter/dispens-fran-trafikregler

Områdesansvariga:

Kvarnfallsvägen, Björkstigen, Tallvägen, Konstnärsvägen, Bergegårdsvägen, Näckrosvägen
(från Bergegårdsv. till Näckrosdammen)
Kenny Johansson,Bergegårdsvägen 13, 0707-34 48 27

G:A Lillebyvägen, Fågleviksvägen, Fågleviks fjällväg, Gullfjällsvägen, Bremsegårdsvägen
Gunnar Pernhult,Ga. Lillebyvägen 103, 0707-10 75 34

Kromvägen, Bronsvägen, Solhällsvägen, Lillebyvägen, Torskogslid
Jonas Kjellén, Bronsvägen 5, 0739-02 22 14

Häggvägen, Brottarvägen, Solglimtsvägen, Näckrosvägen, (från Fågleviksvägen till Näckrosdammen.) Kalle Henriksson, info@faglevik.info

Lilla Fågleviksvägen -Tennvägen
Pelle Claesson,Lilla Fågleviksvägen 17, 0736-85 55 30