Aktuell information

 

Fågleviks Samfällighet GA:5 och GA:6

Varmt välkommen till vårens städdag med grillning

Den 25e maj  10:00

Välj den som passar bäst av följande samlingsplatser:

•Garaget på Solhällsvägen
•Fotbollsplanen vid Näckrosvägen/Gullfjällsvägen
•Korsningen Bergegårdsvägen/Näckrosvägen

 

Vi satsar på städning och lättare röjning. Tag med handskar,
kratta, sekatör eller ännu hellre röjsåg, om du har.

Grillning kl. 12.30 vid fotbollsplanen

Om du inte kan komma på städdagen kontakta gärna din
områdesansvarig (se hemsidan) för att höra om du kan göra lättare
städjobb på din gata en annan dag.

info@faglevik.info

Varmt välkomna!