Områdesansvariga och styrelse

De ni i första hand skall kontakta om ni har synpunkter, idéer om underhåll eller andra frågor inom föreningen är de områdesansvariga.

Områdesansvariga
Område Namn Adress Telefon
Kvarnfallsvägen
Björkstigen
Tallvägen
Konstnärsvägen
Bergegårdsvägen
Näckrosvägen
(från Bergegårdsv. till Näckrosdammen)
Kenny Johansson Bergegårdsvägen 13 0707-34 48 27
G:A Lillebyvägen
Fågleviksvägen
Fågleviks fjällväg
Gullfjällsvägen
Bremsegårdsvägen
Gunnar Pernhult Ga. Lillebyvägen 103 031-56 25 13
Kromvägen
Bronsvägen
Solhällsvägen
Lillebyvägen
Torskogslid
Jonas Kjellén Bronsvägen 5 0739-02 22 14
Häggvägen
Brottarvägen
Solglimtsvägen
Näckrosvägen
(från Fågleviksvägen till Näckrosdammen.)
Fredrik Stjernlöf Brottarvägen 6 0704-73 91 84
Lilla Fågleviksvägen
Tennvägen
Daniel Karlsson Tennvägen 10 031-780 52 52
Styrelsen
Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Mikael Zackrisson Tallvägen 11 0703-76 84 70
Sekreterare Carin Tärnberg Häggvägen 11 -
Kassör Sonya Stahl Näckrosvägen 31 -
Ledamot Jan Ramstedt Näckrosvägen 11 031-88 55 45
Ledamot Anders Lorentzon Solhällsvägen 1 -
Suppleant Annika Hulthén Näckrosvägen 33 031-42 38 57
Suppleant Mohammad Mirzaei Solhällsvägen 2B -
Suppleant Tina Sjöstrand Bergegårdsvägen 4 0733-44 33 59
Valberedning Styrelsen Tallvägen 11 0703-76 84 70