Aktuell information

Föreningens årsmöte hålls den 23 mars 2021 som ett Virtuellt möte med MS Teams som plattform. Info och inloggning nedan:

Du är inbjuden till ett möte med Microsoft Teams

Titel: Årsmöte Fåglevik Samfällighet GA5 & GA6 23 mars 2021, 18:30

ansluta till din dator eller mobilappen
Klicka här om du vill delta i mötet 

Med vänlig hälsning,
Fågleviks samfällighetsförening